Page Loader

Waarom NTRK?

About Us

Waarom kiezen voor een bedrijf met een NTRK keurmerk?

Er zijn verschillende redenen waarom u, als particuliere klant, het beste kunt kiezen voor een bedrijf dat besloten heeft zich onder het NTRK te scharen. We gaan hieronder verder op deze punten in.

  1. U heeft de zekerheid dat uw telefoon gerepareerd wordt bij een erkend bedrijf.
  2. De bedrijven die zich bij ons aangesloten houden zich aan de NTRK gedragsregels.
  3. De aangesloten bedrijven hebben duidelijke garantiebepalingen en voorwaarden.
  4. De bedrijven ondergaan regelmatig kwaliteitscontroles.
  5. De bedrijven die refurbished toestellen verkopen zijn Officiële Refurbished Verkooppunten.
  6. Voor het melden van klachten kunt u gebruik maken van het online klachtenformulier.

 

Reparatie door een erkend bedrijf
Er zijn veel voordelen verbonden aan het laten repareren van uw telefoon door een erkend bedrijf. Zo is er altijd een derde partij waartoe u zich kunt keren bij eventuele vragen of problemen. Bovendien kunnen erkende bedrijven profiteren van de kennis en ervaring die al door anderen is opgedaan en hebben zij toegang tot door specialisten opgezette juridische documenten. Verder hebben zij ook vaak toegang tot gespecialiseerde leveranciers die hoge maatstaven in acht houden. Al deze voordelen zorgen ervoor dat een erkend bedrijf een betere service naar de klant toe kan leveren voor een goede prijs. Erkende bedrijven hebben daarnaast verplichting om zich aan de strenge eisen en gedragsregels te voldoen.

Onze kwaliteitseisen
NTRK werkt door middel van een toelatingsprocedure van maximaal 4 weken. Tijdens deze procedure dienen bedrijven zich aan een aantal voorwaarden te houden om ons keurmerk te mogen ontvangen. Deze voorwaarden, of kwaliteitseisen, zijn onder andere ontwikkeld om ervoor te zorgen dat klanten duidelijke informatie omtrent de producten en diensten van een telefoon reparateur ontvangen. Bovendien worden zowel de KvK inschrijving van een bedrijf gecontroleerd. De telefoon reparateur gaat bovendien door aanname van het keurmerk met deze eisen akkoord en geeft daarmee aan dat het bedrijf zich hier ook aan zal houden.


De garantiebepalingen en voorwaarden
De bij punt vier genoemde garantiebepalingen en voorwaarden zijn in te zien via de website van de deelnemende bedrijven of kunnen schriftelijk of via de mail door het bedrijf verstrekt worden. Ook zijn zij in te zien via de website van het NTRK. Hierin worden duidelijk de verplichtingen van het bedrijf tegenover haar klanten weergegeven, hoe er bijvoorbeeld bezwaar aangetekend kan worden door klanten en waar zij terecht kunnen met hun klachten als er onverhoopt geen communicatie meer mogelijk is met het deelnemende bedrijf. Ook de verplichtingen van de klant tegenover het bedrijf worden hierin duidelijk weergegeven. De garantiebepalingen en voorwaarden dienen daarmee ter bescherming van zowel het bedrijf als de klant.


Regelmatige kwaliteitscontroles
Het keurmerk van de NTRK is een jaar geldig en dient na dit jaar vernieuwd te worden via een hernieuwde certificering. Bovendien kan het NTRK besluiten om steekproefsgewijs een hernieuwde certificering aan een bedrijf op te leggen. Na aanleiding van een steekproef kan een bedrijf gesommeerd worden om zich opnieuw te conformeren aan de door het NTRK bepaalde huisregels en gedragscodes. Het keurmerk mag niet gevoerd worden tijdens een periode waarin het niet duidelijk is of het bedrijf aan de door het NTRK gestelde eisen voldoet. Dit garandeert een hoge mate van kwaliteit bij de aangesloten bedrijven.


Officiele Refurbished Verkooppunten
De term ‘refurbished’ betekent concreet dat het hier draait om een gebruikt toestel waarbij er nieuwe onderdelen gebruikt zijn om het toestel up-to-date te maken. Het toestel zal in de functie gelijk zijn aan een geheel nieuw toestel, maar in de prijs een stuk voordeliger zijn.  Bij een Officeel Refurbished Verkooppunt worden de toestellen uitvoerig gecontroleerd door experts en dienen ze te voldoen aan strenge eisen. Als een dergelijk toestel gekocht wordt bij een bedrijf dat aangesloten is bij het NTRK, dan zal er op het toestel garantie zitten. Verder zal het altijd duidelijk aangegeven worden als het toestel bijvoorbeeld lichte schade heeft.


Het online klachtenformulier
Het kan door onvoorziene omstandigheden altijd gebeuren dat er tussen de klant en het bedrijf een geschil ontstaat. Dit is voor zowel de klant als voor het bedrijf zeer vervelend. Het levert de klant immers een slecht gevoel op en mogelijk een ontoereikende reparatie of vervanging en het bedrijf mogelijk een slechte reputatie. Hiervoor kan een klant zich via de website van NTRK melden via het online klachtenformulier. Er wordt dan besloten of een geschil ook daadwerkelijk in behandeling genomen wordt. Er wordt hierover altijd met de klant gecommuniceerd. Op deze manier kunnen problemen toch nog rechtstreeks opgelost worden, naar de tevredenheid van beide partijen.