Page Loader

Privacy verklaring

Privacy verklaring

De hieronder weergegeven privacyverklaring dient toegepast te worden op alle transacties, overeenkomsten en digitale bezoeken van het NTRK.

Gebruikmaken van de door leden en/of bezoekers verstrekte gegevens

In bepaalde gevallen zal het NTRK de door leden en/of bezoekers verstrekte gegevens opslaan. Verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van bepaalde transacties, overeenkomsten en/of diensten, voor het beheren van onderlinge relaties, voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten, voor het bepalen van de bedrijfsstrategie en hieruit voortvloeiende beleidsplannen en om overtredingen omtrent het NTRK, haar bedrijfsrelaties en haar medewerkers te achterhalen.

Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming bij het bezoeken van de website verzameld worden. Gegevens die verder geen persoonlijke informatie bevatten zullen echter wel verzameld worden. Het NTRK neemt deze stap om te bepalen hoe de website gebruikt wordt en om dit in de toekomst te gebruiken om de website te stroomlijnen. Op bepaalde gedeeltes van de website kan gevraagd worden om persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij de wens om gebruik te maken van een specifieke dienst. De door leden en/of bezoekers verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden.

In sommige gevallen zullen de persoonsgegevens gekoppeld worden aan een ‘account’. Dit dient er voor om te zorgen dat gegevens bij herhaaldelijk gebruik van de dienst niet opnieuw ingevoerd dienen te worden. IP-adressen zullen verzameld worden als er formulieren via de website verstuurd worden. Dit wordt gedaan om na te kunnen gaan of er onrechtmatig gebruik gemaakt word van persoonsgegevens.

Het verstrekken van gegevens aan derden
Er wordt bij het NTRK gebruik gemaakt van zorgvuldig opgezette veiligheidsprocedures om de opgegeven persoonsgegevens te beschermen. Dit wordt onder meer gedaan om te voorkomen dat onbevoegde partijen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Het NTRK dient hierbij echter te melden dat vanwege het interne karakter van het internet er nooit een volledige garantie voor het beveiligen van deze gegevens gegeven kan worden.

Gebruikmaking van cookies
De website van het NTRK maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ bij het registratieproces. Dit dient om de integriteit van dit proces te bewaren en om de website verder te kunnen personaliseren voor de individuele gebruiker. Een cookie bestaat uit een zeer klein tekstbestand dat via een server op de computer van de bezoeker geplaatst wordt. Deze cookies zijn uniek en worden alleen gelezen door de server die de cookies oorspronkelijk geplaatst heeft. Een cookie van het NTRK kan dus alleen gelezen worden door het NTRK.

Het doel van een cookie is om de bezoeker in de toekomst tijd en moeite te besparen. Dit wordt gedaan doordat een cookie bijvoorbeeld bij toekomstige bezoeken bepaalde gekozen instellingen en voorkeuren onthoudt en toepast. Deze eerder door de bezoeker verstrekte gegevens kunnen dan bij herhaaldelijke bezoeken opnieuw toegepast worden. Dit geeft de bezoeker de mogelijkheid om snel en efficiënt gebruik te maken van de website van het NTRK. Verder worden cookies gebruikt om de statistieken van de website bij te houden. Hierbij worden verder geen persoonsgegevens opgeslaan.

Een bezoeker kan altijd zelf bepalen of ze wel of geen gebruik willen maken van deze optie. Veel browsers accepteren cookies automatisch, maar deze instellingen zijn door de gebruiker zelf te veranderen in de door hen verkozen browser. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat de website van het NTRK (en andere bezochte websites) niet volledig of goed werken.

Het linken naar websites van derden
Het kan zijn dat zich op de website van het NTRK links bevinden die doorverwijzen naar de websites van derden. Het NTRK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevoerde beleid van deze websites.

Inzage
Een bezoeker en/of lid kan het NTRK altijd vragen voor inzage in de bij het NTRK opgeslagen gegevens. Verder kan een bezoeker en/of lid een aanvraag doen om de opgeslagen gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Hierbij kan een bezoeker en/of lid contact opnemen via het email formulier.